Hydranode

Prijímajte platby

Prijímajte platby

SUPERRÝCHLO!

SUPERRÝCHLO!

HYDRANODE je jednoduchý, bezpečný a ľahko použiteľný nástroj, ktorý vám umožní prijímať platby bitcoinom bez potreby špecializovaného terminálu a ďalších poplatkov pre obchodníkov. Lightning Network sieť umožňuje extrémne rýchle a lacné transakcie. Ich spoľahlivosť je však závislá na kvalite prevádzkovaného NODu. Nastaviť kvalitný a funkčný NODE nie je úplne jednoduchá záležitosť a vyžaduje značné znalosti problematiky v bezpečnosti, mechaniky transakcií s otváraním či likvidáciou kanálov a správe linuxových serverov. To ale nie je všetko. Okrem toho, ak chcete implementovať Bitcoin Lightning (BTC-LN) transakcie do svojho podnikania, potrebujete zvládnuť aj technikálie evidencie transakcií a ich správneho zaúčtovania v súlade s platnou lokálnou legislatívou. A s týmto všetkým Vám pomôže HYDRANODE.

HYDRANODE je jednoduchý, bezpečný a ľahko použiteľný nástroj, ktorý vám umožní prijímať platby bitcoinom bez potreby špecializovaného terminálu a ďalších poplatkov pre obchodníkov. Lightning Network sieť umožňuje extrémne rýchle a lacné transakcie. Ich spoľahlivosť je však závislá na kvalite prevádzkovaného NODu. Nastaviť kvalitný a funkčný NODE nie je úplne jednoduchá záležitosť a vyžaduje značné znalosti problematiky v bezpečnosti, mechaniky transakcií s otváraním či likvidáciou kanálov a správe linuxových serverov. To ale nie je všetko. Okrem toho, ak chcete implementovať Bitcoin Lightning (BTC-LN) transakcie do svojho podnikania, potrebujete zvládnuť aj technikálie evidencie transakcií a ich správneho zaúčtovania v súlade s platnou lokálnou legislatívou. A s týmto všetkým Vám pomôže HYDRANODE.

Hydranode

Naši klienti

HydraNode

02ceb27f...542e

Kanálov

sats

Celková kapacita

HydraNode

02ceb27f...542e

Kanálov

sats

Celková kapacita

Ako to funguje

1. Registrácia

Ak ste sa rozhodli, že chcete vo Vašom podnikaní akceptovať kryptomeny ako inkasnú úhradu za Vaše podnikateľské aktivity, dajte nám vedieť požadované verejné informácie prostredníctvom tohto formulára. Údaje prevezme náš operátor a spustí sériu krokov, ktorými absolvujete základný procesný test inkasa, zúčtovania a príjmu Vašich tržieb.

2. Terminál

TERMINAL je linka na softvérový kód, ktorý Vám vygeneruje operátor HYDRANODE a je špeciálne identifikovateľný. Tento Váš identifikátor generuje BTC adresy a LN invoices výhradne určené pre Vaše potreby. TERMINAL je verejne dostupný prostredníctvom mapy. Ktokoľvek by však použil Váš TERMINAL, hoci aj bez Vášho vedomia, tržby ním získané obdržíte vždy iba Vy.

3. Operačný režim

HYDRANODE je novinka v platobných systémoch. Preto musíme dbať na to, aby naši klienti nemali absolútne žiadne starosti o bezpečnosť, alebo aby ich technická stránka nenapĺňala obavami. Z toho dôvodu prebieha nasadenie TERMINALU u klienta v dvoch etapách.

4. Zúčtovanie

Zúčtovnie je proces, pri ktorom Vám operátor kedykoľvek po Vašej výzve zašle na email výkaz Vašich krypto tržieb, ktoré ste zinkasovali prostredníctvom Vášho TERMINALu. Na výkaze sú uvedené skutočné inkasované sumy v krypte pre účely prevodu do Vášho walletu. Uvedené sú ale aj prepočítané sumy vo FIAT mene podľa krajiny pôsobiska a aktuálneho kurzu za účelom podkladového materiálu pre jeho firemné účtovné oddelenie. Účtovné oddelenie tak zaúčtuje príjem rovnakým spôsobom ako pri bankovom výpise tržieb alebo pri zozname transakcií z kartovej spoločnosti.

5. Prevod prostriedkov

V našom prípade je nevyhnutné zabezpečiť dôveru klienta, že jeho tržby sú v bezpečí a zbierajú sa na jeho účet HYDRANODE. HYDRANODE nie je žiadna banka a nie je v jej záujme držať prostriedky klienta dlhšie, ako je dohodnuté. V tomto prípade je dokonca veľmi nevýhodné držať prostriedky klientov na HYDRANODE vyložene z technického hľadiska. Kapacita kanálov je zhora ohraničená a v prípade ich zaplnenia by HYDRANODE stratil schopnosť akceptácie úhrad pre ďalších klientov. Preto je nutné procesom zúčtovania odsúvať nahromadené zdroje z tržieb priamo do walletov klientov čo najrýchlejšie a tak udržiavať kanály v stave schopnom kontinuálnej akceptácie ďalších transakcií. Interval zúčtovania a presunu je dohodnutý s každým klientom individuálne, resp. sa realizuje okamžite po požiadaní klientom.

6. Ceny

HYDRANODE je komerčná, ale nie banková služba. Je postavená na iných princípoch ako bankové služby. Našim cieľom nie je kolektovanie vkladov klientov, ale iba zabezpečenie plynulej a jednoduchej transakčnej postupnosti priamo na wallet klienta. Klienti, ktorí požívajú našu optimalizovanú infraštruktúru, majú kompletnú službu absolútne zadarmo a ich jedinou snahou by malo byt pochopiť systém fungovania.

Pridajte sa.

Pridajte sa.

E-mail bol v poriadku odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať čo najskôr.

Kontakt

+421 948 000 172

Pon. - Pia. 10:00-18:00

HydranodeLogo pozadi